Aerodrom transferi

Aerodrom transferi

Trasnferi od i do aerodroma, kako sa domaćih tako i iz država iz okruženja